Ochrona Sophos dla chmury publicznej

Łatwa ochrona środowisk chmurowych

Korzyści z przeniesienia danych, zasobów i aplikacji do publicznej chmury mogą być znaczące. Rozwiązania Sophos do ochrony środowisk chmurowych stawiają czoła najtrudniejszym wyzwaniom, przed którymi stoi Twoja firma – widoczność zasobów, gwarantowana zgodność z przepisami i bezpieczeństwo zasobów o znaczeniu krytycznym.

Bezpieczeństwo w chmurze i zgodność z przepisami to wspólna odpowiedzialność

Platformy Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud Platform zapewniają dużą elastyczność. Mimo że to właśnie ich dostawcy są odpowiedzialni za fizyczne zabezpieczenie środowiska centrum danych, wirtualną separację danych i środowisk klientów, to za bezpieczeństwo wszystkich danych umieszczanych w chmurze odpowiada użytkownik.

Inteligentna widoczność środowiska chmurowego, zgodność z przepisami i reagowanie na zagrożenia

Sophos Cloud Optix to wykorzystujące sztuczną inteligencję narzędzie nowej generacji do ochrony infrastruktury wielu platform w chmurze publicznej, które zapewnia ciągłe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa, zgodność z przepisami oraz analizę zagrożeń i ich eliminację.

Wsparcie dla platformy chmury

Sophos Cloud Optix zapewnia integrację ze środowiskami Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP).

Bezagentowe rozwiązanie SaaS

Sophos dostarcza bezagentowe rozwiązanie SaaS, integrujące się z kontami w infrastrukturze chmurowej przy użyciu natywnych interfejsów API zapewnianych przez dostawców usług chmurowych.

Konfiguracja w 10 minut

Za pomocą dostarczonych skryptów można połączyć się ze swoimi kontami w chmurze publicznej i uzyskać raporty dotyczące ich zasobów oraz topologii w ciągu zaledwie 10 minut.

Bezpieczeństwo nowej generacji zaprojektowane dla środowiska chmurowego

Gdy tylko dostrzeżesz zagrożenie, możesz się przed nim zabezpieczyć. Po uruchomieniu usługi Cloud Optix można połączyć ją z szeregiem rozwiązań ochronnych Sophos, aby zabezpieczyć infrastrukturę, bez względu na to, czy działa ona w chmurze, lokalnie czy w obiekcie współużytkowanym.

  • Zapora sieciowa nowej generacji zapewnia kompleksową ochronę
  • Automatyczne skalowanie zabezpieczanych procesów w celu ochrony przed ransomware'em i innym złośliwym oprogramowaniem
  • Znana i spójna technologia chroniąca różne środowiska
  • Proste wdrożenie, w zaledwie kilka minut
  • Pełna widoczność poziomu bezpieczeństwa dzięki szczegółowemu raportowaniu incydentów
  • Elastyczne opcje rozliczania i licencjonowania, optymalnie dopasowane do potrzeb

Rozwiązania ochronne Sophos dla Amazon Web Services

Sophos UTM for AWS to kompletna platforma zapewniająca zaporę sieciową do zabezpieczania aplikacji sieciowych, system IPS, zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami, wydzielone środowisko testowe do uruchamiania aplikacji w chmurze (sandbox), filtrowanie treści internetowych, raportowanie i bramkę VPN.

Intercept X for Server nadzoruje maszyny wirtualne w środowisku AWS. W ciągu kilku minut umieszcza zaufane usługi na białych listach, a jednocześnie w inteligentny sposób zezwala na ich aktualizacje.

Rozwiązania ochronne Sophos dla Microsoft Azure

Sophos XG Firewall chroni środowisko chmurowe Azure przed zaawansowanymi zagrożeniami. W ramach jednej konsoli połączone są zaawansowane rozwiązania do ochrony sieci, takie jak systemy zapobiegania włamaniom (IPS) i zapory aplikacji sieciowych (WAF), z funkcjami kontroli użytkowników i oprogramowania.

Intercept X for Server chroni firmowe środowisko IT i dane przed ransomware'em i innym złośliwym oprogramowaniem. W ciągu kilku minut umieszcza zaufane usługi na białych listach, a jednocześnie w inteligentny sposób zezwala na ich aktualizacje.

Rozwiązania ochronne Sophos dla Google Cloud Platform

Firma Sophos opracowała serwerowe rozwiązanie ochronne dla środowiska Google Cloud Platform (GCP).

Chroni ono serwery o krytycznym znaczeniu dla biznesu przed ransomware'em przy użyciu sprawdzonych metod nowej generacji, takich jak CryptoGuard, wykrywanie złośliwego ruchu, dodawanie aplikacji do białych list i blokowanie zagrożeń jednym kliknięciem.

Na co czekasz?

Pozwól naszym ekspertom dopasować rozwiązanie Sophos do Twoich potrzeb.