Sophos Cloud Optix z bliska

Coraz bardziej przemyślane ataki wymagają stosowania jeszcze bardziej inteligentnych rozwiązań ochronnych. Sophos Cloud Optix łączy rozległą wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa IT z mocą sztucznej inteligencji. Ochrona chmury zapewniana jest dzięki narzędziom monitorującym i analizującym poziom jej bezpieczeństwa, automatyzującym proces zapewniania zgodności z regulacjami – wszystko za pomocą jednego, prostego w obsłudze interfejsu.

Analiza i monitorowanie poziomu bezpieczeństwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Łatwość uruchamiania projektów w chmurze publicznej oraz możliwość ich sprawnego rozwijania sprawiają, że nowe aplikacje często są wdrażane bez odpowiedniej ochrony. Cloud Optix stale monitoruje zasoby uruchamiane w chmurze, analizuje ich konfiguracje oraz ruch w sieci za pomocą zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, dzięki czemu umożliwia szybką reakcję oraz eliminację zagrożeń.

Automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem, oceną ryzyka i zgodnością z przepisami

W związku z tym, że coraz więcej projektów realizowanych jest w chmurach publicznych, określenie, które procesy zgodności z przepisami powinny być zastosowane (nie wspominając o tym, jak należy je wdrażać) staje się coraz trudniejsze. Zmniejszenie kosztów i trudności zapewnienia zgodności z takimi regulacjami branżowymi, jak SOC 2, RODO, PCI itp., jest możliwe dzięki prowadzonej w sposób ciągły ich ocenie i narzędziom wspomagającym współpracę, które płynnie integrują się z wewnętrznymi procesami i mechanizmami kontrolnymi.

Bardziej inteligentne DevSecOps

W przedsiębiorstwach istnieje potrzeba częstej aktualizacji oprogramowania, czasem wręcz kilka razy dziennie, Ułatwia to zyskująca popularność koncepcja “infrastruktura jako kod” (IaC) oraz przyjęte praktyki DevOps. Ale jest to też wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dzięki wbudowanemu w Cloud Optix interfejsowi API zespoły DevOps mogą automatycznie wdrażać najlepsze praktyki ochronne we własnych projektach, a przez to skracać czas ich dostarczenia do użytku.

Analiza i monitorowanie poziomu bezpieczeństwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Zagrożenia mogą być wyeliminowane w ciągu kilku minut dzięki wykorzystującym sztuczną inteligencję alertom oraz dostępnym za pomocą jednego kliknięcia funkcjom interaktywnej wizualizacji topologii sieci i ciągłego monitorowania.

Wizualizacja topologii sieci

Natychmiastowy dostęp do mapy zależności między aplikacjami oraz pełny wgląd w topologię całej sieci w chmurze publicznej, w tym ruchu przychodzącego, wychodzącego i wewnętrznego

Wykrywanie i analiza anomalii

Wykrywanie złośliwych i nietypowych działań poprzez ciągłe analizowanie milionów wskaźników z różnych źródeł danych, takich jak aktywność użytkowników, konfiguracje sprzętu i oprogramowania, ruch w sieci i dzienniki

Korelacja zgłoszeń i inteligentne alerty

Inteligentne alerty bazujące na sztucznej inteligencji, skracają czas reakcji i pomagają szybciej usuwać zagrożenia dzięki automatycznemu rankingowi, połączonemu z informacjami kontekstowymi

Automatyczne wykrywanie zasobów

Automatyczne wykrywanie zasobów przedsiębiorstw w środowiskach AWS, Azure i GCP

Inwentaryzacje w czasie rzeczywistym

Przeglądanie zasobów, w tym serwerów, pamięci masowych i grup bezpieczeństwa, w chmurowych kontach i środowiskach

Automatyczne reagowanie na incydenty

Uproszczenie oraz przyspieszenie procesów zapewniających bezpieczeństwo dzięki integracji z istniejącymi narzędziami biznesowymi, takimi jak JIRA, Slack i ServiceNow

Automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem, ryzykiem i zgodnością z przepisami

Sophos Cloud Optix redukuje koszty i złożoność procesów zarządzania, oceny ryzyka i utrzymywania zgodności z przepisami w chmurze za pomocą automatyzacji, gotowych szablonów, niestandardowych reguł polityki i narzędzi wspomagających współpracę.

Personalizowane reguły polityki

Identyfikacja wewnętrznych mechanizmów kontroli zgodności i sporządzanie raportów dopasowanych do specyfiki przedsiębiorstwa w ciągu zaledwie kilku minut

Ciągła ocena

Automatyczne wykrywanie w czasie rzeczywistym zmian w środowiskach chmury dzięki ciągłym ocenom

Bezobsługowe raportowanie

Weryfikacja zgodności przedsiębiorstwa z przepisami w wykorzystaniem intuicyjnych pulpitów i raportów, które można łatwo eksportować

Zapewnienie zgodności z przepisami

Zarządzanie procesami dzięki integracji z takimi narzędziami firm trzecich, jak JIRA i ServiceNow, w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami

Nietypowe szablony

Przyspieszenie procesu zapewnienia zgodności z takimi normami i regulacjami, jak CIS, SOC 2, HIPAA, ISO 27001 i PCI DSS

Wykrywanie anomalii

Wykrywanie złośliwych i nietypowych działań poprzez ciągłe analizowanie źródeł danych pod kątem aktywności użytkowników, konfiguracji sprzętu i oprogramowania, ruchu w sieci i dzienników

Bardziej inteligentne DevSecOps

Sophos Cloud Optix ułatwia współpracę zespołów ds. bezpieczeństwa i rozwoju dzięki obecności funkcji automatycznego wykrywania zmian konfiguracyjnych, bazujących na regułach polityki ochronnej oraz ulepszonych metod eliminacji luk w zabezpieczeniach.

Wykrywanie zmian konfiguracyjnych i bariery ochronne

Ciągłe monitorowanie i wykrywanie zmian w standardach konfiguracyjnych oraz zapobieganie zmianom w ustawieniach o znaczeniu krytycznym, które mogłyby narazić firmę na ryzyko wystąpienia luk w zabezpieczeniach

Skanowanie szablonów infrastruktury

Ciągłe analizowanie zmian w szablonach w celu identyfikacji błędnych ustawień konfiguracyjnych, które mogłyby skutkować zwiększeniem podatności infrastruktury wrażliwej na ataki

Integracja narzędzi SIEM i DevOps

Integracja z narzędziami ochronnymi firm trzecich, takimi jak SIEM i rozwiązania DevOps służące do ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD), w celu uproszczenia zarządzania bezpieczeństwem

Wstępnie zdefiniowane i modyfikowalne reguły polityki

Możliwość wyboru firmowej polityki higieny bezpieczeństwa lub reguł z obszernej listy najlepszych praktyk

Eliminacja zagrożeń jednym kliknięciem

Oszczędność czasu dzięki automatycznemu eliminowaniu problemów związanych z polityką bezpieczeństwa oraz oznaczaniu i skierowaniu bardziej skomplikowanych problemów do rozwiązywania indywidualnego

Wykrywanie anomalii

Wykrywanie złośliwych i nietypowych działań poprzez ciągłe analizowanie milionów wskaźników z różnych źródeł danych, takich jak aktywność użytkowników, konfiguracje sprzętu i oprogramowania, ruch w sieci i dzienniki

Dlaczego HubSpot wybrał rozwiązanie Sophos?

„Dzięki schematom przedstawiającym topologię w czasie rzeczywistym oraz obecności nietypowych szablonów zapewnianych przez Sophos Cloud Optix zaoszczędziliśmy tygodnie, zbierając dowody i przygotowując się do audytu SOC 2. Po raz pierwszy z niecierpliwością czekam na możliwość przedstawienia dowodów naszym audytorom”.

Ryan Stinson, kierownik, Dział inżynierii bezpieczeństwa, HubSpot Inc.

Wypróbuj Sophos Cloud Optix za darmo