Press Releases

Browse our press release archive

21 Mar 2003

Ganda virus writer pleads for a better education

IraqA possible motivation behind W32/Ganda-A, the email-aware worm that entices users by claiming to offer secret spy satellite photographs of war in Iraq, has been uncovered by anti-virus experts from Sophos.

The Swedish author of the virus, who goes by the pseudonym "Uncle Roger", has programmed his creation to not only spread, but also to forward a rambling email to a number of Swedish journalists.

The email, written in the Swedish language, claims that Sweden is controlled by the mass media and therefore he is forwarding his complaints to journalists as well as the school authorities.

In the email Uncle Roger claims he has been excluded from the educational system for eight years due to his difficulty in presenting himself verbally. As a result of this, he claims, he cannot work and support himself and, as he puts it, "create an economy". He goes on to question the Swedish democratic and welfare system.

Finally he claims that he is seeking genuine advice on how he can gain educational qualifications in order to go to university and eventually get a job. He encourages recipients of his letter to reply to him at a Hotmail email address.

"Uncle Roger seems quite an odd fellow - even by typical virus writer standards," said Graham Cluley, senior technology consultant for Sophos Anti-Virus. "It's possible if he leaves too many clues as to his identity that he might soon get a visit from the Swedish computer crime authorities, none too impressed with the way his worm has infected innocent users."

The W32/Ganda-A worm also contains the following encrypted text, which does not get displayed:

[WORM.SWEDENSUX] Coded by Uncle Roger in Hõrnsand, Sweden, 03.03. I am being discriminated by the swedish schoolsystem. This is a response to eight long years of discrimination.

The text of the email sent by the worm to Swedish journalists reads as follows:

Härnösand 03.03

Detta brev är egentligen avsett för skolverket, men eftersom sverige styrs av massmedia så valde jag att även skicka det till ett antal journalister.

Jag har under 8 års tid stängts ute från utbildning, och därigenom också från arbete i mitt eget land, enbart pga att lärarna vägrar att respektera mina svårigheter att framföra s.k muntliga redovisningar. Insikten om hur en hel lärarkår tillåts avfärda och vägra en människa dess medborgerliga och demokratiska rättigheter i form av utbildning gör mig spyfärdig!

Det talas vitt och brett om hur demokratiskt sverige är, men individer som jag tycks inte omfattas av dessa ädla demokratiska värderingar.

Vidare så förefaller det som om de personer som utgör sveriges lärarkår tycks besitta övernaturliga krafter som gör att de kan tala om för mig vad jag klarar och inte klarar. Hur enkelt och genomförbart vore det inte att, istället för att argumentera, istället göra ett smärre undantag och tilldela mig en uppgift av skriftlig karaktär i stället för den muntliga? Trots att ett sådant avsteg från lärarens älskade kursplan sannolikt inte skulle ses med blida ögon av andra elever, så skulle det i alla fall ge mig en chans att bevisa mina kunskaper inför högskolestudier. Det verkar som om många lärare premierar egenskapen egoism framför altruism.

Om man ber om ett skriftligt alternativ till muntlig redovisning, så blir man bemött med argumentet att man måste bevisa sina kunskaper med betyg för att en högskola överhuvudtaget ska beakta ens ansökan. Lärare generellt uppfattar alltså sådana önskemål som ett försök från eleven att slippa göra rätt för sig. Vad det handlar om är att få förståelse för sina personliga svagheter. RESPEKT för helvete! Hur svårt ska det vara att fatta att alla människor inte är likadana?!

Kan någon förklara rättvisan i att vissa personer ges ett visst tillträde till högskolestudier via erfarenhet i arbetslivet, medan personer med mina personliga svagheter bemöts med argumentet att jag måste bevisa mina förkunskaper med betyg? Jag betvivlar starkt att man erhåller dessa erforderliga förkunskaper genom att t.ex arbeta med att sopa gatan under ett antal år. Det verkar vara ett taskigt underbyggt svepskäl för för att kunna utestänga oönskade individer i min situation från utbildning. Jag kan inte göra annat än att le åt den enfald som de ansvariga för dessa regler visar.

Mitt utbildningsmål är att kunna försörja mig som programmerare, vilket är ett yrkesområde som inte främst består av muntliga presentationer. Varför är det då så jävla farligt att låta mig byta den tyngsta muntliga delen av undervisningen mot en ekvivalent skriftlig? Måhända att lärarens prestige kan lida allvarlig skada av att en elev önskar bryta mot dennes älskade kursplan?

Jag håller det inte alltför osannolikt att jag hamnar på gatan eftersom man inte kan leva utan vare sig utbildning eller arbete. Och eftersom mina möjligheter att skapa mig en ekonomi har eliminerats pga lärarnas prestige, så kan jag inte heller lämna landet om nu någon löjlig svensson skulle föreslå det. Blir någon förvånad om jag, efter att ha tvingats vara utan inkomst i åtta år, uppfattar sverige som något annat än ett - för personer som mig - rättslöst, åsiktsregistrerande, samt skendemokratiskt träsk i vilket icke felfria personer förklaras som ej önskvärda? Varför förväntas man egentligen följa systemets regler när man ändå inte tillåts ta del av sina medborgerliga rättigheter?

Med detta brev förväntar jag mig inte någon särdeles kraftfull indignation över hur jag anser mig ha blivit behandlad. Åtminstone inte från någon lärare. Det är ju trots allt bara mitt liv som blivit förstört, och inte ditt (som tur är). Jag tycker inte att mina anspråk är särskilt märkvärdiga. Det enda jag begär är att få bevisa mina kunskaper på ett annat sätt än genom muntlig redovisning, inte minst därför att det är rimligt i mitt specifika fall. Varför ska inte jag ha rätt att skapa en ekonomi, och därigenom slippa belasta andras? Om någon kan ge mig några konstruktiva råd om hur jag ska gå tillväga för att få betyg inför högskolestudier så tas dessa tacksamt emot på följande adress: skrattahaha@hotmail.com.

Ev oseriösa råd kommer givetvis att besvaras på ett lika oseriöst sätt. Jag väljer att vara anonym a'la medelsvensson, eftersom jag med detta brev inte har för avsikt att riskera åtal eller säporegistrering för att ha nyttjat den s.k yttrandefriheten till att ha yttrat "fel" åsikter.

Mvh, från en ofrivilligt outbildad och arbetslös paria från välfärdens och demokratins Härnösand.

About Sophos

More than 100 million users in 150 countries rely on Sophos as the best protection against complex threats and data loss. Sophos is committed to providing complete security solutions that are simple to deploy, manage, and use and that deliver the industry's lowest total cost of ownership. Sophos offers award-winning encryption, endpoint security, web, email, mobile and network security solutions backed by SophosLabs - a global network of threat intelligence centers.

Sophos is headquartered in Boston, US and Oxford, UK. More information is available at www.sophos.com.