Pressemeldungen

Durchsuchen Sie unser Pressemeldungsarchiv

21 Mrz 2003

Virenschreiber des Irak-Virus fordert bessere Bildung

Satellitenfoto vom Irak

Eine mögliche Motivation für W32/GandaA, einem EMailfähigen Wurm, der Anwender mit geheimen Satellitenaufnahmen des Kriegs im Irak lockt, wurde von Virenexperten bei Sophos aufgedeckt.

Der schwedische Autor des Virus, der das Pseudonym "Uncle Roger" trägt, hat seine Schöpfung nicht nur für die Verbreitung sondern auch für die Versendung einer zusammenhanglosen EMail an mehrere schwedische Journalisten programmiert.

In der in schwedischer Sprache verfassten EMail wird behauptet, dass Schweden von den Massenmedien beherrscht wird. Aus diesem Grund sendet der Virenautor seine Beschwerde sowohl an Journalisten als auch an Schulbehörden.

In der EMail behauptet Uncle Roger, dass er acht Jahre lang von dem Bildungssystem ausgeschlossen war, da er sich verbal nicht richtig ausdrücken konnte. Als Ergebnis, behauptet er, kann er nicht arbeiten und für sich sorgen und, wie er sich ausdrückt, "keine Wirtschaft aufbauen". Er stellt außerdem das schwedische Demokratiesystem und das Sozialsystem in Frage.

Schließlich behauptet er, dass er ernsthaften Rat sucht, wie er sich bildungstechnisch qualifizieren kann, um zur Universität gehen zu können und schließlich einen Arbeitsplatz zu bekommen. Er ermutigt die Empfänger seines Briefes, an seine HotmailEMailAdresse zu antworten.

"Uncle Roger scheint ein seltsamer Typ zu sein auch verglichen mit den typischen Standards von Virenschreibern", sagt Gernot Hacker, Senior Technical Consultant bei Sophos. "Möglicherweise hat er zu viele Indizien für seine Identität hinterlassen, so dass er bald Besuch von der schwedischen ComputerkriminalitätsBehörde erhält, die nicht allzu sehr davon beeindruckt waren, dass sein Wurm ahnungslose Anwender infiziert hat."

Der Wurm W32/GandaA enthält außerdem den folgenden verschlüsselten Text, der nicht angezeigt wird:

  [WORM.SWEDENSUX] Coded by Uncle Roger in Hõrnsand, Sweden, 03.03. I am being discriminated by the swedish schoolsystem. This is a response to eight long years of discrimination.

Der Text der EMail, die der Wurm an schwedische Journalisten sendet, lautet:

  Härnösand 03.03

  Detta brev är egentligen avsett för skolverket, men eftersom sverige styrs av massmedia så valde jag att även skicka det till ett antal journalister.

  Jag har under 8 års tid stängts ute från utbildning, och därigenom också från arbete i mitt eget land, enbart pga att lärarna vägrar att respektera mina svårigheter att framföra s.k muntliga redovisningar. Insikten om hur en hel lärarkår tillåts avfärda och vägra en människa dess medborgerliga och demokratiska rättigheter i form av utbildning gör mig spyfärdig!

  Det talas vitt och brett om hur demokratiskt sverige är, men individer som jag tycks inte omfattas av dessa ädla demokratiska värderingar.

  Vidare så förefaller det som om de personer som utgör sveriges lärarkår tycks besitta övernaturliga krafter som gör att de kan tala om för mig vad jag klarar och inte klarar. Hur enkelt och genomförbart vore det inte att, istället för att argumentera, istället göra ett smärre undantag och tilldela mig en uppgift av skriftlig karaktär i stället för den muntliga? Trots att ett sådant avsteg från lärarens älskade kursplan sannolikt inte skulle ses med blida ögon av andra elever, så skulle det i alla fall ge mig en chans att bevisa mina kunskaper inför högskolestudier. Det verkar som om många lärare premierar egenskapen egoism framför altruism.

  Om man ber om ett skriftligt alternativ till muntlig redovisning, så blir man bemött med argumentet att man måste bevisa sina kunskaper med betyg för att en högskola överhuvudtaget ska beakta ens ansökan. Lärare generellt uppfattar alltså sådana önskemål som ett försök från eleven att slippa göra rätt för sig. Vad det handlar om är att få förståelse för sina personliga svagheter. RESPEKT för helvete! Hur svårt ska det vara att fatta att alla människor inte är likadana?!

  Kan någon förklara rättvisan i att vissa personer ges ett visst tillträde till högskolestudier via erfarenhet i arbetslivet, medan personer med mina personliga svagheter bemöts med argumentet att jag måste bevisa mina förkunskaper med betyg? Jag betvivlar starkt att man erhåller dessa erforderliga förkunskaper genom att t.ex arbeta med att sopa gatan under ett antal år. Det verkar vara ett taskigt underbyggt svepskäl för för att kunna utestänga oönskade individer i min situation från utbildning. Jag kan inte göra annat än att le åt den enfald som de ansvariga för dessa regler visar.

  Mitt utbildningsmål är att kunna försörja mig som programmerare, vilket är ett yrkesområde som inte främst består av muntliga presentationer. Varför är det då så jävla farligt att låta mig byta den tyngsta muntliga delen av undervisningen mot en ekvivalent skriftlig? Måhända att lärarens prestige kan lida allvarlig skada av att en elev önskar bryta mot dennes älskade kursplan?

  Jag håller det inte alltför osannolikt att jag hamnar på gatan eftersom man inte kan leva utan vare sig utbildning eller arbete. Och eftersom mina möjligheter att skapa mig en ekonomi har eliminerats pga lärarnas prestige, så kan jag inte heller lämna landet om nu någon löjlig svensson skulle föreslå det. Blir någon förvånad om jag, efter att ha tvingats vara utan inkomst i åtta år, uppfattar sverige som något annat än ett för personer som mig rättslöst, åsiktsregistrerande, samt skendemokratiskt träsk i vilket icke felfria personer förklaras som ej önskvärda? Varför förväntas man egentligen följa systemets regler när man ändå inte tillåts ta del av sina medborgerliga rättigheter?

  Med detta brev förväntar jag mig inte någon särdeles kraftfull indignation över hur jag anser mig ha blivit behandlad. Åtminstone inte från någon lärare. Det är ju trots allt bara mitt liv som blivit förstört, och inte ditt (som tur är). Jag tycker inte att mina anspråk är särskilt märkvärdiga. Det enda jag begär är att få bevisa mina kunskaper på ett annat sätt än genom muntlig redovisning, inte minst därför att det är rimligt i mitt specifika fall. Varför ska inte jag ha rätt att skapa en ekonomi, och därigenom slippa belasta andras? Om någon kan ge mig några konstruktiva råd om hur jag ska gå tillväga för att få betyg inför högskolestudier så tas dessa tacksamt emot på följande adress: skrattahaha@hotmail.com.

  Ev oseriösa råd kommer givetvis att besvaras på ett lika oseriöst sätt. Jag väljer att vara anonym a'la medelsvensson, eftersom jag med detta brev inte har för avsikt att riskera åtal eller säporegistrering för att ha nyttjat den s.k yttrandefriheten till att ha yttrat "fel" åsikter.

  Mvh, från en ofrivilligt outbildad och arbetslös paria från välfärdens och demokratins Härnösand.

Über Sophos

Mehr als 100 Millionen Anwender in 150 Ländern verlassen sich auf Sophos‘ Complete-Security-Lösungen als den besten Schutz vor komplexen IT-Bedrohungen und Datenverlust. Sophos bietet dafür preisgekrönte Verschlüsselungs-, Endpoint-Security-, Web-, Email-, Mobile- und Network Security-Lösungen an, die einfach zu verwalten, zu installieren und einzusetzen sind. Das Angebot wird von einem weltweiten Netzwerk eigener Analysezentren, den SophosLabs, unterstützt.

Sophos hat seinen Hauptsitz in Boston, USA, und Oxford, Großbritannien. In Deutschland hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Wiesbaden und ist in Österreich und der Schweiz je an einem Standort vertreten. Weitere Informationen unter www.sophos.de.