Nahlédněte pod kapotu produktu Sophos Cloud Optix

Chytřejší útoky vyžadují ještě chytřejší bezpečnostní řešení. Sophos Cloud Optix kombinuje hluboké odborné znalosti v oblasti zabezpečení se sílou umělé inteligence, díky čemuž cloudu poskytuje automatizaci dodržování předpisů, řízení a bezpečnostní monitorování s jediným snadno použitelným rozhraním.

Bezpečnostní analýza a monitorování poháněné umělou inteligencí

Jednoduchost nasazování aplikací do veřejných cloudů spolu se svižným vývojem způsobuje, že nové aplikace jsou často vydávány s nedostatečnou bezpečnostní kontrolou. Cloud Optix vše nepřetržitě sleduje a pomocí pokročilých algoritmů umělé inteligence se učí o vašem inventáři cloudových úloh, konfiguracích a síťovém provozu, aby vám mohl pomoci reagovat na bezpečnostní rizika a rychle je napravit.

Řízení, rizika a automatizace dodržování předpisů

S tím, jak se úlohy přesouvají na cloud, se určování toho, které procesy pro dodržování předpisů jsou vhodné – nemluvě o způsobu jejich implementace –, stává ještě obtížnějším. Snižte náklady a komplikovanost dodržování průmyslových standardů, jako je SOC2, GDPR, PCI a další, nepřetržitým posuzováním nástroji pro spolupráci, které se hladce integrují do vašich interních procesů a ovládání.

Chytřejší DevSecOps

Neustálé používání a postupy DevOps mají za následek rychle se měnící infrastrukturu a kód. Nový software je tak vydáván několikrát denně, čímž je vyvíjen obrovský tlak na bezpečnostní týmy, a může se tudíž stát, že budete vystaveni nebezpečí. Architektura poháněná rozhraním API Cloud Optix umožňuje vašim týmům DevOps bezproblémově integrovat zabezpečení s jejich procesy DevOps a zajistit tak rychlé a bezpečné doručení.

Bezpečnostní analýza a monitorování založené na umělé inteligenci

Reagujte na bezpečnostní rizika a napravujte je během minut díky chytrým upozorněním poháněným umělou inteligencí, interaktivní vizualizaci topologie sítě a nepřetržitému monitorování s nápravou jedním kliknutím.

Vizualizace topologie sítě

Okamžitě zmapujte závislosti aplikací a získejte kompletní pohled na topologii celé vaší sítě ve veřejném cloudu, včetně příchozích, odchozích a vnitřních přenosů.

Detekce anomálií a analýza

Nepřetržitě analyzujte miliony metrik napříč různými datovými zdroji, jako jsou aktivity uživatelů, konfigurace, síťový provoz a protokoly, k odhalení škodlivých či anomálních aktivit.

Korelace upozornění a chytrá upozornění

Chytrá upozornění poháněná umělou inteligencí snižují dobu odezvy a přispívají k rychlejší nápravě bezpečnostních rizik díky automatickému hodnocení upozornění a souvisejícím informacím.

Automatické odhalování aktiv

Automatické odhalování aktiv vaší organizace napříč prostředími AWS, Azure a GCP

Správa inventáře v reálném čase

Zobrazujte svá aktiva, například servery, úložiště a skupiny zabezpečení, napříč svými cloudovými účty a prostředími.

Automatické reagování na události

Zjednodušte a zrychlete bezpečnostní procesy pomocí integrace se svými stávajícími podnikovými nástroji, jako je JIRA, Slack a ServiceNow.

Řízení, rizika a automatizace dodržování předpisů

Sophos Cloud Optix snižuje komplikovanost a náklady na řízení, rizika a dodržování předpisů v cloudu pomocí okamžitě použitelných šablon, automatizace, vlastních zásad a nástrojů pro spolupráci.

Přizpůsobitelné zásady

Mapujte interní řízení dodržování předpisů a vytvářejte hlášení podle organizace během minut

Nepřetržité posuzování

Automaticky detekujte změny ve svých cloudových prostředích v reálném čase díky nepřetržitému posuzování

Hlášení bez jediného kliknutí

Zjistěte, jak dobře vaše organizace dodržuje předpisy, a to pomocí intuitivních řídících panelů a hlášení, které lze snadno exportovat

Zorganizujte dodržování předpisů

Zorganizujte procesy pro správu postupů spojených s dodržováním předpisů pomocí integrace s nástroji, jako je JIRA a ServiceNow.

Okamžitě použitelné šablony

Zrychlete proces dodržování předpisů pro standardní průmyslová posouzení, k nimž patří CIS, SOC2, HIPAA, ISO 27001 a PCI DSS.

Detekce anomálií

Nepřetržitě analyzujte datové zdroje, jako jsou aktivity uživatelů, konfigurace, síťový provoz a protokoly, k odhalení škodlivých či anomálních aktivit.

Chytřejší DevSecOps

Sophos Cloud Optix svádí dohromady týmy zabezpečení a vývoje díky automatické detekci odchylek, svodidlům založeným na zásadách a zjednodušené nápravě zranitelnosti zabezpečení.

Detekce odchylek a svodidla

Nepřetržitě monitorujte a detekujte odchylky v konfiguračních standardech a předcházejte změnám v krajně důležitých nastaveních, které by vás mohly vystavit nebezpečí

Skenování šablony infrastruktury

Nepřetržitě analyzujte změny v šabloně nasazení kvůli špatným konfiguracím, jejichž následkem by mohlo být zřízení zranitelné infrastruktury

Integrace nástrojů SIEM a DevOps

Integrace zabezpečovacích nástrojů třetích stran, jako jsou nástroje SIEM a DevOps pro CI a CD, zjednodušuje bezpečnostní operace

Vestavěné a přizpůsobitelné zásady

Aplikujte zásady pro bezpečnostní hygienu vaší organizace nebo si vyberte z našeho seznamu stovek nejlepších postupů

Náprava jedním kliknutím

Ušetřete hodiny automatickou nápravou problémů bezpečnostních zásad, nebo označte a přiřaďte citlivější problémy k manuální nápravě

Detekce anomálií

Nepřetržitě analyzujte miliony metrik napříč různými datovými zdroji, jako jsou aktivity uživatelů, konfigurace, síťový provoz a protokoly, k odhalení škodlivých aktivit.

Proč si společnost Hubspot vybrala Sophos

„Díky diagramům vizualizace sítě v reálném čase a okamžitě použitelným šablonám pro dodržování předpisů v Sophos Cloud Optix jsme ušetřili týdny při přípravě na náš audit a získávání důkazů pro SOC 2. Poprvé jsem se těšil na poskytování důkazů našim auditorům.“

Ryan Stinson, manažer, bezpečnostní inženýrství, HubSpot Inc.

Bezplatně si vyzkoušejte Sophos Cloud Optix